Dorpsraadsvergadering 1 oktober op Steenklef 4

Publicatiedatum: Maandag 01 oktober 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Steenklef 4 bij jakob fleuren
Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. Sluiting peuterspeelzaal Vortum-Mullem
6. Speelruimtebeleid / RaBobank subsidie Jeux de boules baan
7. Lopende Actuele zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: