Dorpsraad vergadering in Gemeenschapshuis op 3 september a.s.

Publicatiedatum: Dinsdag 28 augustus 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem
6. Speelruimtebeleid / RaBobank subsidie Jeux de boules baan
7. Lopende Actuele zaken
8. Rondvraag 
9. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: