Notulen Dorpsraadsvergadering 2 juli

Publicatiedatum: Dinsdag 17 juli 2012
Dorpsraadvergadering 2 juli 2012


Aanwezig: John Ebben, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Frans Broeder
Afwezig: Peter van Raaij, Pius v.d. Groes, Jan Hendriks


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 4 juni 2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Dorpsbewoners aan het woord
Geen bewoners aanwezig.

4. Ingekomen post en mededelingen
a. Verslag ontvangen van het partneroverleg. Jos stuurt dit door naar de rest van de dorpsraad leden.
b. Het voorontwerp verkeersveiligheidsplan en wegcategorisering 2012 is doorgenomen door Jacob. Er zullen geen aanpassingen worden doorgevoerd. Vortum-Mullem wordt als veilig beoordeeld, er is in 4 jaar tijd maar 1x een blikschade geregistreerd. De St. Anna school heeft het veiligheidslabel gekregen.
c. Dinsdagavond is er een bijeenkomst met als thema 'herbestemming van gesloten kerkgebouwen'. Jacob zal hierbij aanwezig zijn namens de dorpsraad.

5. Lopende zaken
a. Kermis
Na de vakantie neemt Jos contact op met Thijn Daanen om concrete afspraken te maken. Er wordt geprobeerd om ook voor dit jaar al enkele nieuwe initiatieven op te zetten.
b. Wonen
Alle informatie rondom wonen is op de website geplaatst.
c. Speelruimtebeleid/Subsidie fonds maatschappelijke betrokkenheid
Peter van Bree heeft toegezegd dat ze met hun vriendengroep de act van 'Allo Allo' op video zullen zetten. Hij zal met Jos verder afstemmen hoe een en ander gaat worden ingevuld om de presentatie te maken voor het fonds maatschappelijke betrokkenheid. Enkele omwonenden van het speelveldje in de St. Hubertus hebben aangegeven dat ze de grond willen kopen. Woensdag is er overleg met de Bond van Ouderen over de vervolgstappen rondom de jeu de boules baan.

6. Rondvraag
" John zal uitzoeken of we het contract bij Fortrass kunnen stopzetten.

7. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: