Dorpsraad vergadering in Café Spoorzicht om 20:30

Publicatiedatum: Maandag 02 juli 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem
6. Speelruimtebeleid / RaBobank subsidie
7. Verkeersveiligheidsplan
8. Lopende Actuele zaken
9  Rondvraag
10 Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: