Dorpsraad vergadering op 4 juni in café Spporzicht.

Publicatiedatum: Donderdag 31 mei 2012
Tijdstip: 20.30 uur (Mogelijk iets later door bijeenkomst RaBobank)
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem
6. Speelruimtebeleid / RaBobank subsidie
7. Partneroverleg van 29 mei.
8. Verkeersveiligheidsplan
9. Lopende Actuele zaken
10 Rondvraag
11 Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: