Vergadering Dorpsraad 7 mei

Publicatiedatum: Zondag 29 april 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem
6. AED opleiding
7. IBOR beleidsparticipatie
8. Speelruimtebeleid / RaBobank subsidie
9. Lopende Actuele zaken
10 Rondvraag
11 Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: