Nieuwsupdate Dorpsraad

Publicatiedatum: Donderdag 22 maart 2012
Eerst nieuws over het bouwen in Vortum-Mullem:

Status Beeld Kwaliteitsplan
Dit heeft vertraging opgelopen, maar is volgende week naar verwachting gereed.
Zodra dit plan is verwerkt in, en afgestemd op het bestemmingsplan, en is goedgekeurd door het college, wordt er een avond gehouden met voorlichting voor het dorp. Dit zal naar verwachting plm. 3 maanden duren, mede door de overlegstructuur binnen de Gemeente.

Status Plan vd Bosch
De eerder uitgesproken verwachting, dat dit plan plm. een jaar na-ijlt op plan vd Poel, blijft van kracht.
Flora en Fauna onderzoek is nog niet volledig, en zal naar verwachting in september worden afgerond.

Bouwplannen provinciale weg hebben niets te maken met deze plannen.
De door de stoorzender binnen de gemeente gedane uitlatingen kunnen worden genegeerd.

Dan heeft iedereen kunnen zien dat er gewerkt wordt aan het speelveldje aan de St. Cornelisstraat.
In goed overleg met de Gemeente, is besloten om speelveldje St. Hubertussttraat op te heffen, en het speelveld aan de St. Cornelisstraat geschikt te maken voor alle kleine kinderen. Met name de veiligheid krijgt hierbij extra aandacht.
De Dorpsraad is in overleg met de gebruikers om de juiste wensen kenbaar te kunnen maken aan de Gemeente over de inrichting. Het is de bedoeling dat de speeltoestellen van de St. Hubertusstraat worden verplaatst. De afrastering aan de beek wordt vervangen en er zijn knotwilgen geplaatst ter vervanging van de bomen die er stonden.
Ook het "gat" in de heg wordt gerepareerd.
Eenieder wordt dan ook verzocht het veldje alleen te betreden en te verlaten via de hoofdingang! 
En als u de hond uitlaat: gelieve geen gebruik te maken van het speelveld. Het speelveld en het sportveld zijn GEEN hondenuitlaatplaats.
Voetballen op het school- of kerkplein is niet toegestaan. Er zijn al ruiten gesneuveld, dus doe dit s.v.p. op het sportveld.

Zodra er meer nieuws is houden wij u op de hoogte.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: