Agenda vergadering Dorpsraad

Publicatiedatum: Maandag 05 maart 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 6 feb ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5.IBOR beleidsparticipatie
6. Speelruimtebeleid
7. Lopende Actuele zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: