Notulen dorpsraadvergadering 03012011

Publicatiedatum: Zaterdag 12 maart 2011
Notulen Dorpsraadvergadering 3-01-2011 Zaal Spoorzicht 20.30 uur.
Aanwezig: Jan en Maria Hendriks, Frans Broeder, Jacob Fleuren, Jos Tamminga, Peter van Raaij, Pius van de Groes, Marcelino Thuis (Radius)
Afwezig met bericht: John Ebben.
Dorpsbewoners: geen

1. Jos opent de vergadering
2. Notulen van 6.12.2010 goedgekeurd; Vastgesteld. Kleine wijziging in notulen.
3. Dorpsbewoners aan het woord: geen.
4. Ingekomen post

• Stelling budget dorpsraad niet voor eigen gebruik.
• Stichting KvK bijeenkomst. Geen interesse, worden goed voorzien van info via gemeentelijke wegen.
• RMB opschoondag 19 maart 2011 – op website zetten 19 maart 2011 AV
• 11 dorpen route: nieuwe fietsroute, 11 dorpen route aanpassing. Vragen om een ludiek verhaal van Vortum dat niet op het Internet te vinden is. Deadline 31 januari 2011. Info eventueel ook uit boek Grenzen verlegt: Jan van Uden schrijver. Route loopt niet door het dorp heen zoals wij Vortum-Mullem kennen, maak er een 8 van. Rustplaats visvijver. Aktie ALLEN
• Opstellen van speelruimte plan: nodig voor 12 tot 18 en ouderen. Verder uitwerken. AV

5. Convenant bespreking; discussie avond volgt in 2011. Leefbaarheidbudget inzetbaar voor behoud van? Willem van der Rijdt is geïnformeerd hierover.
6. AED. Kast is geplaatst, wacht nog op elektra. AED niet centraal geregeld.
7. Verkeersregelaars; wel centraal geregeld.
8. Dorps blad / Website: Sponsors zijn verzameld; sneeuwbal effect; 16 sponsors. Geert werkt aan verdere verwerking, is inmiddels gebeurd. Logo’s komen in banner en banner rolt weg. Klikken op logo, doorklikken naar Internet. In het dorpsblad zullen de sponsoren ook genoemd worden. Marjan Jakobs redactie@vortum-mullem.info. 12 maanden door laten lopen in het dorpsblad. Papieren versie beschikbaar bij TECS en Geert Peeters in de winkel. Afgelopen maand bij winkel Geert mis gegaan, wordt weer recht gezet. Frans merkt op; is het mogelijk om op de website het verhaal van 1 A4 aan te passen; Jos in overleg met Marjan gaat het recht trekken.
9. Wonen huizenbouw; in ontwikkeling. Eerst bouwen aan Luinbeek. Uitgifte 2012. Hoe gaan we hier mee om; CPO collectief particulier opdrachtgeverschap. Jacob: mensen vragen die kar al getrokken hebben in andere dorpen. Klusters van x starters vormen. Kartrekkers van andere dorpen zoals Rijkevoort uitleg laten geven. Allereerste stap; x personen bijeen als werkgroep. Jacob en Frans willen zich erin verdiepen. Lijst met potentiële nieuwe bouwers; daarom avond in gemeenschapshuis. Opnieuw inventarisatie behoefte wonen in Vortum-Mullem.
Enquête uitslag opzoeken: Jos / Antoinette
Vraag avond invulling; wat is interessant om de avond in te vullen?
9. Brembroeken; toestemming van visvijver voor overgang. Definitieve verzoek financiele bijdrage ligt bij de gemeente. Zodra akkoord, dan gaan de palen de grond in. Staatsbosbeheer is op de hoogte. Bij vorst wordt de grond geklepeld door Staatsbosbeheer. In het algemeen positieve en snelle afhandeling. Hans Roelofs nu de contact persoon voor Staatsbosbeheer.
10. Kerstboom verwijderen. 10.00 uur zaterdag as afbreken kerstboom.
11. DOP 2011 – 2016. Ouderen; plan voor de toekomst dat er geen verhuizing naar Boxmeer is. Laat ouderen zolang mogelijk op hun eigen stekkie wonen.
Jeugd; hou ze binnen. Wat kunnen wij als dorp bieden? Rijk verenigings leven; wat willen wij als dorp voor de komende jaren. Marcelino Thuis geeft vanuit zijn ervaring enige voorbeelden.

• Bouwen
• Kwaliteit van leefbaarheid; gesprek met ouderen is een voorbeeld.
• Kwantiteit van leefbaarheid; uit statistieken.

Toekomst visie op basis hiervan vast stellen. Mogelijkheden hiertoe zijn;
Ronde tafel gesprekken? Jeugdhuis; ouderenbond uitleg geven over zaken die spelen zoals subsidies die worden mis gelopen.
Aanraakscherm voor thuis? Eenvoud hiervan, de technologie is momenteel beschikbaar. I-pad, windows 7 tabletten, android ontwikkelingen. Via aantikken van een scherm alles regelen. Dat kan iedereen.
Werkgroep opstarten; iemand van de supermarkten er bij betrekken? Is nu op Internet gebaseerd, nog niet via knoppen systeem. Huisarts, gemeente, politie, brandweer, hoe in dit systeem in te bouwen. Ben je hiertoe bereid?
Marcelino; terugdringen van eenzaamheid wordt momenteel op gefocust. Vererger je dit niet met een tabblad? Hoe krijg je ouderen het gemeenschapshuis in? Toekomstvisie; werkgroep ontwikkelen, uitrollen plan. Jacob; hoe te starten? Marcelino; wat wil je bereiken moet duidelijk zijn? Woning uitbreiding? Jeugd behouden? Ouderen behouden? Hoe kun je het voor de ouderen socialer maken?
Voorbeeld Elsendorp? Belangrijke taak Bond van Ouderen; wat doen ze?
Gemeenschapshuis; place to be? Toekomst; gemeenschapshuis, lege kerk, school? Vb Elsendorp; alles valt via en onder de dorpsraad.
Werkgroep; K.B.O., dorpsraad, Radius, WMO? Eerste richt lijnen op papier zetten wordt opgenomen als actiepunt door Marcelino. Maak Vortum-Mullem leefbaar ook op oudere leeftijd. Jeugdhuis; prachtige ruimte om multifunctioneel te gebruiken.
12. Alpe d,Huez; website vermelding akkoord? Willem van der Rijdt en Nancy. Twee keer de berg op. Nieuws wordt door Willem toegestuurd. Akkoord.
13. Rondvraag; geen
14. Sluiting vergadering.

Volgende vergadering maandag 7 februari 2011


Geplaatst door: Antoinette Visee

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: