Leden gevraagd Lokale Agenda 21 Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Donderdag 21 februari 2008
NIEUWE ENTHOUSIASTE LEDEN VOOR LOKALE AGENDA 21 GEZOCHT!

Lokale Agenda 21 gemeente Boxmeer
De gemeente Boxmeer heeft enkele jaren geleden invulling gegeven aan het gedachtegoed van duurzame ontwikkeling door het oprichten van een werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Lokale Agenda 21. De Lokale Agenda 21 betekent in onze gemeente werken aan een duurzame gemeente in de 21ste eeuw.

Hoe werkt de Lokale Agenda 21?
De werkwijze van de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Lokale Agenda 21 is dat zij gevraagd door de gemeente, maar ook ongevraagd aan de gemeente advies uitbrengen over milieu-aangelegenheden. De adviezen van de werkgroep worden gezien als externe deskundigenadviezen. De werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Lokale Agenda 21 zal adviseren vanuit haar doelstelling van duurzaamheid. Deze adviezen zijn niet bindend. Wanneer de gemeente afwijkt van het advies zal dit altijd gemotiveerd dienen te gebeuren.

Gezocht: nieuwe leden!
De gemeente Boxmeer zoekt enthousiaste en betrokken inwoners die interesse hebben om de plannen binnen de gemeente Boxmeer te beoordelen op het gebied van duurzaamheid. Ongeveer eens in de 8 weken komen de leden van de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Lokale Agenda 21 ’s avonds bij elkaar om plannen te bespreken vanuit een visie van duurzaamheid. Het doornemen van (soms technische) stukken ter voorbereiding van de bijeenkomsten neemt een paar uur per bijeenkomst in beslag.
In een informele sfeer wisselen de leden van gedachten met elkaar, voeren discussies en leveren, indien gewenst of gevraagd, een reactie richting de gemeente. Ook worden er af en toe gastsprekers uitgenodigd. Dat kunnen medewerkers van de gemeente zelf zijn om een toelichting op een bepaald onderwerp te geven, maar dat kan ook iemand met een bepaalde expertise op het gebied van duurzaamheid zijn.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling LA 21 de volgende onderwerpen besproken:
? Plan van aanpak waterplan.
? Parkmanagement Sterckwijck.
? Sterckwijck.
? Milieujaarverslag 2006 en het milieu-uitvoeringsprogramma 2008.

Via deze advertentie willen de leden van de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Lokale Agenda 21 graag geïnteresseerden van harte uitnodigen om te reageren! Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meepraten en meedenken over wat er in de gemeente Boxmeer gebeurt op het gebied van duurzaamheid, geef u dan op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Peters, zij is bereikbaar op (0485) 58 59 11.

Geplaatst door: Antoinette Visee

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: