Inspirerend kennisfeest in Liessel

Publicatiedatum: Maandag 24 december 2007

Op zaterdag 15 december organiseerde het kennisplatformbewoners.nl het Kennisfeest "de vraag en het antwoord" in gemeenschapshuis de Kastanje in Liessel. Ondanks de drukke periode vlak voor kerst namen ruim 40 mensen deel aan deze inspirerende ontmoeting.

Tijdens de plenaire bijeenkomst memoreerde voorzitter Wim van Lith van de Vereniging van Kleine Kernen NoordBrabant aan het belang van het kennisplatform voor de uitwisseling van ervaringen tussen dorpsinitiatieven in Limburg, Noord Brabant en Gelderland. Projectleider Peter Franken schetste de ontwikkeling van het kennisplatform sinds de start in augustus 2005 en de groeiende belangstelling voor de website, de 2-wekleijkse nieuwsbrief en de bijeenkomsten en workshops.

Frits Pijnenburg gaf een inspirerende schets van de kansen die Bouwen in Eigen Beheer biedt voor het bouwen van betaalbare woningen in kleine kernen, met name voor starters en senioren. Hij liet ook met name zien hoe groot de betrokkenheid van deelnemers is bij dit soort projecten.

Dré de Kort van de dorpsraad Casteren besprak de ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe dienstencentrum "den Oard". Uit zijn verhaal bleek waar een gemeenschap toe in staat is als de handen ineengeslagen worden.

Rianne Boenink (VKK Gelderland) vertelde over het maken van een dorpsplan en de speciale rol van vrijwillige procesbegeleiders in Gelderland. De VKK Gelderland beschikt over een pool van meer dan 20 vrijwilligers die het proces van het maken van een dorpsplan kunen begeleiden. De verantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de bewoners zelf. Kennisplatformbewoners.nl biedt een besloten groep waar de procesbegeleiders hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Geert van Raaij (Vortum Mullem) presenteerde de nieuwe website van Vortum-Mullem. De website is gemaakt met een zelf ontwikkeld content management systeem. Alle verenigingen kunnen een eigen bijdrage leveren en gratis een eigen"verenigingssite" terugkrijgen. De website is een groot succees en kent forse bezoekersaantallen.

Rob Ouwerkerk (Ven Zelderheide) liet aan de hand van een video zien hoe een de dorpsraad met een zelfgemaakte video de provinciale besluitvorming heeft beinvloed. Een tweede video presenteert het nieuwe dorpsplan. Met de voor iedereen beschikbare apparatuur (camera en computer) en relatief simpele programma's zoals moviemaker kan elke dorpsraad op deze manier video zeer effectief inzetten.

Na de plenaire presentaties volgde twee ronden. Inde eerste ronde konden de deelnemers vragen formuleren rond vijf thema's: Bouwen, gemeenschapshuizen, dorpsplannen, dorpswebsites en video. Daarna volgde een ronde waarin de vragen zo goed mogelijk werden beantwoord. Voor de beste vragen en antwoorden was een prijs beschikbaar. Alle vragen zullen binnekort op deze website verschijnen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een prijsuitreiking.

Projectleider Peter Franken van het Kennisplatformbewoners.nl dankte alle inleiders, deelnemers en organisatoren hartelijk voor hun bijdrage.

 

Bron: Kennisplatform Bewoners

(zie ook het bijbehorende nieuwsartikel "Cartoons gemaakt op kennisfeest 'De vraag en het Antwoord'")

Geplaatst door: Geert van Raaij

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: