Verkorte nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Vrijdag 14 december 2007

Sluiting gemeentehuis
Rondom de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op de volgende dagen:
24, 25, 26 en 31 december en 1 januari.
Op 2 januari zijn wij vanaf 10.00 uur weer bereikbaar/open.
Wij willen u erop wijzen dat, in verband met beperkte bezetting, de wachttijden voor producten of vragen kunnen oplopen. Onze excuses hiervoor.

Uitvoering hulp bij huishouden - zo min mogelijk veranderingen
Per 1 januari 2008 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het Land van Cuijk volledig in werking. De gemeente regelt en betaalt de hulp bij het huishouden, maar voert deze hulp niet zelf uit. Daarvoor maken gemeenten contractafspraken met instellingen. Na een aanbestedingstraject hebben de gemeenten in het Land van Cuijk besloten om de hulp bij het huishouden te gunnen aan de huidige aanbieders, Pantein/STBNO en VDA Thuiszorg.

Zilveren schaal voor medaillewinnares World Transplant Games
Dinsdagmiddag 4 december ontving mevrouw Yvonne Taanman uit handen van burgemeester Van Soest een gegraveerde schaal als blijk van waardering voor haar sportieve prestaties tijdens de World Transplant Games in Bangkok. Mevrouw Taanman won tijdens de spelen 2 gouden en 2 bronzen medailles. Bijzonder wanneer je bedenkt dat mevrouw Taanman leidt aan chronische leukemie, maar dankzij onder meer een beenmergtransplantatie is staat is geweest zulke bijzondere sportieve prestaties te leveren.

10 jaar gemeente Boxmeer, voor mij betekent dat.....
In 2008 bestaat onze gemeente, in haar huidige vorm, 10 jaar. Dat willen we als gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen graag van u weten wat 10 jaar gemeente Boxmeer voor u betekent. Wilt u reageren? Mail uw mening naar gemeente@boxmeer.nl of zet het op papier en stuur dat naar: Gemeente Boxmeer, Antwoordnummer 27, 5830 VE Boxmeer.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Isolatie en ventilatie
Over isolatie denken we vaak pas na als we van woning gaan veranderen. Bij koopwoningen is de mate van isolatie medebepalend voor de prijs van het huis. Maar ook als u een woning gaat huren is het interessant om naar de isolatiewaarde van het huis te informeren. De isolatie vormt immers een goede indicatie voor uw energiekosten.

Ophalen huisvuil 25 en 26 december
Op dinsdag 25 december wordt er geen afval ingezameld. In plaats daarvan kunt u zaterdag 22 december uw groene container (geldt voor route 3) of uw tariefzak (geldt voor route 4) aanbieden. Ook dan geldt: zet uw afval voor 07.00 uur aan straat.
Ook op woensdag 26 december zal het afval niet ingezameld worden. In plaats daarvan kunt u zaterdag 29 december uw tariefzak (geldt voor route 2) of uw groene container (geldt voor route 5) aanbieden. Ook dan geldt: zet uw afval voor 07.00 uur aan straat.

Kijk voor al uw afvalvragen ook eens op http://www.rmb.nl/ - afvalinzameling.

Langdurig parkeren aanhangers
De gemeente Boxmeer krijgt veel klachten binnen over het langdurig parkeren van aanhangwagens, caravans e.d. In het verleden was het moeilijk om hiertegen op te treden.
Om deze reden is in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het artikel over het plaatsen van aanhangers en vergelijkbare voertuigen op de weg aangepast. De gemeente kan hierdoor nu veel daadkrachtiger optreden.

Informatie voor eenoudergezinnen. Onbenutte rechten: maak gebruik van uw rechten!
Als u een minimuminkomen heeft, dan kunt u een beroep doen op verschillende inkomensondersteunende regelingen. Lang niet iedereen doet dit, terwijl men wel recht heeft op deze voorzieningen. De gemeente Boxmeer voert in 2007, samen met verschillende andere organisaties in de gemeente, het project "Onbenutte Rechten" uit om verschillende groepen beter te informeren. Voor het project Onbenutte Rechten heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie beschikbaar gesteld uit het fonds Armoedebestrijding.

Verhalenserie Wmo aflevering 4: Met vallen en opstaan
Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning
Het moest een keer gebeuren. Opa Jan is gevallen met zijn race-rek, zoals zijn kleinzoon Daan de rollator noemt. Maar race-rek was eigenlijk al een hele tijd geen goede benaming meer. Strompelrek dekte beter de lading, want opa Jan kon er al een hele tijd niet goed meer mee uit de voeten. Gelukkig mankeert hij na zijn val, op een paar blauwe plekken na, niets. Maar lopen met de rollator, dat wordt dus niks meer. ,,Hoe kan ik ervoor zorgen dat opa Jan geen huismus wordt?'', vraagt Daan zich af.

Aanpassing wegen LOG Overloonsche Vlak nagenoeg gereed
Door de gemeenteraad zijn in december 2006 en maart 2007 kredieten beschikbaar gesteld voor het opknappen van de wegen in het Landbouwontwikkelingsgebied Overloonsche Vlak.
De in dit gebied liggende wegen Rieterdreef, Vredepeelweg en Crooijmansweg zijn dit najaar aangepast omdat de wegen te smal bleken om het toekomstige verkeer te kunnen verwerken. De wegen zijn verbreed van 3,30 naar 4,70 m. Daarnaast zijn de bomen die langs deze wegen stonden gekapt. Reden voor velling was dat de bomen, om een wettelijk vereiste doorrijhoogte van 4,10 m te garanderen, dusdanig opgesnoeid moesten worden en dit ertoe zou leiden dat de bomen niet duurzaam behouden konden blijven. Dit gelet op de matige kwaliteit van de bomen.

Maak werk van mantelzorg!
Afgelopen woensdag (5 december) heeft wethouder Klaassen een mantelzorg@work koffer afgegeven bij de personeelsafdeling van Nutreco Nederland BV. In het pakket zit informatie om aandacht te vragen voor medewerkers die naast hun werk ook mantelzorger zijn. Dit heeft de wethouder ook gedaan bij zijn eigen personeelsafdeling in het gemeentehuis.

Vergadering bezwarencommissie, woendag 19 december 2007
De bezwarencommissie houdt op 19 december 2007 om 15.30 uur een openbare vergadering in Cultureel Centrum De Weijer, de Raetsingel 1, Boxmeer.
Bezwaarschriften over het volgende onderwerp komen aan de orde:
• Verlenen vrijstelling artikel 19 WRO en bouwvergunning voor de realisatie van een woning op het perceel Molenstraat 9 in Oeffelt.
De stukken liggen ter inzage bij het bestuurssecretariaat, mevrouw Gieta Lommen, telefoon (0485)-585755. Bij haar kunt u ook inlichtingen inwinnen over de agenda. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen voordoen in de agenda.

Speel-o-theek naar bibliotheek Boxmeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van 4.500 euro aan BiblioPlus verstrekt voor de kosten van verhuizing van de speel-o-theek naar het bibliotheekgebouw in Boxmeer. Voortaan kunnen bezoekers met de bibliotheekpas ook materialen uit de speel-o-theek lenen.


Tarief taxihopper
Het bestuur van Taxihopper heeft de hoogte van de reizigersbijdrage voor 2008 vastgesteld.
Dit, naar aanleiding van de landelijke tariefstijging van de OV strippenkaart.

Het tarief voor de WMO-doelgroep is vastgesteld op € 0,46 per zone. Voor de Minima in Oss geldt een speciaal tarief van € 0,80 per zone. Dat blijft ongewijzigd. Mensen die Taxihopper gebruiken als OV betalen nu in geheel Noord-Brabant € 1,55 per zone. Op de website www.taxihopper.nl is alle informatie beschikbaar over de tarieven.

Kerstpakket gekregen? Denk ‘ns aan actie Sneeuwbal
Afgelopen jaar waren de reacties geweldig. Daarom gaat vereniging ‘sneeuwbal' zich ook dit jaar weer inzetten voor bewoners binnen de gemeente Boxmeer die van een uitkering rond moeten komen. Zij roepen particulieren en bedrijven op om hun kerstpakket af te staan. Wethouder Everink: ‘Mijn pakket krijgen ze. Ik doe een beroep op alle gemeenteambtenaren om mijn voorbeeld te volgen. Doet u ook mee? U kunt uw pakket bezorgen bij cultureel centrum De Weijer in Boxmeer (0485-575807 of 0478-641655.'

Nieuwe gemeentegids
Begin januari valt de gemeentegids voor 2008 bij u op de mat. We hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk overzicht voor u samen te stellen. In de gemeentegids vindt u informatie over politiek, wonen, onderwijs, verkeer, verenigingen, enzovoort.
Heeft u een ja/nee-sticker op uw brievenbus, dan bezorgen wij de gids bij u. Heeft u een nee/nee-sticker op uw brievenbus, dan bezorgen wij de gids niet. U kunt de gids afhalen bij het gemeentehuis of in een van de bibliotheken.
Omdat informatie op papier snel verouderd, is de gemeentegids via deze website digitaal beschikbaar.
Heeft u wijzigingen? Vul de bon uit de gemeentegids (pag. 7) in en stuur hem op. U kunt uw wijzigingen ook via redactie@aksemedia.nl o.v.v. ‘gemeente Boxmeer’, regelen.
Wij wensen u veel gebruiksgemak van de gemeentegids 2008

Kerstkraam gemeente op weekmarkt
Op 20 december staat er op de weekmarkt aan het Weijerplein een gezellige kerstkraam. Hier kunt u kerstbrood en glühwein krijgen en genieten van gezellige kerstmuziek. De gemeente heeft dit voor u georganiseerd in samenwerking met de marktcommissie.

Samen tegen inbrekers
Wij gaan deze winter extra opletten! U ook?
In de donkere maanden vinden er vaak meer woninginbraken plaats, dan in de rest van het jaar. Inbrekers zijn vooral actief in de maanden dat de duisternis al vroeg in de avond valt. De politie besteedt daarom de komende maanden meer aandacht aan de aanpak van woninginbraken.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: