Verkorte nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Woensdag 28 november 2007

Dit de (verkorte) digitale nieuwsbrief van de openbare bekendmakingen van de gemeente Boxmeer.
De gemeente publiceert al haar nieuws in het Boxmeers Weekblad en op haar website www.boxmeer.nl. Deze elektronische nieuwsbrief is extra service.

U kunt de nieuwsbrief doorsturen aan familie, vrienden of collega's. Aanmelden kan via de website. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘Uitschrijven'.

Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nl


Tijdelijke vrijstelling voor het plaatsen van 300 m² kantoorunits t.b.v. het tijdelijk gemeentehuis


Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat door de gemeente Boxmeer een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een termijn van drie jaren vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ‘Stationsweg' voor het plaatsen van 300m² kantoorunits t.b.v. het tijdelijke gemeentehuis aan de Bakelgeertstraat te Boxmeer, gedurende de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De units worden geplaatst om gelegenheid te bieden een zogenaamde "publieksbalie" in te richten. Daarmee wordt, in afwachting van het beschikbaar komen van het nieuwe gemeentehuis, alvast ervaring opgedaan met een nieuwe vorm van dienstverlening.
Het concept besluit tot vrijstelling ligt vanaf 29 november 2007 gedurende zes weken, dus tot en met 9 januari 2008, ter inzage in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd om schriftelijk en mondeling zienswijzen over dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders. Indien u mondeling zienswijzen wilt inbrengen kunt u contact opnemen met de heer H. Verberk van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.Bouwzaken 28 november 2007
Welstandsvergadering


De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen. Bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie. Op 6 december 2007 vergadert de 'kleine commissie', waarbij kleinere bouwplannen worden beoordeeld in de brandweerkazerne in Boxmeer. Op 29 november 2007 vergadert de ‘grote commissie', waarbij grotere bouwplannen worden beoordeeld, in de brandweerkazerne in Boxmeer. De agenda van de vergadering met daarin een globale tijdsplanning is de dag voor de betreffende vergadering in te zien bij de balie Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Beide vergaderingen beginnen om ca. 9.30 uur. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het taakveld bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, te bereiken via telefoonnummer (0485) 585911.

Milieuzaken 28 november 2007


Inzage is mogelijk op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha en in de Openbare Bibliotheek Boxmeer tijdens openingstijden. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook terecht bij Milieuzaken van de afdeling Ruimtelijk Beheer.


Werk in uitvoering 28 november 2007


• Onderhoudswerkzaamheden aan de A 73 tussen afrit Vierlingsbeek (7) en Boxmeer (6) richting Nijmegen tot en met donderdag 6 december. In deze periode is op de A 73 altijd één rijstrook beschikbaar. De afrit Vierlingsbeek (7) richting Nijmegen is afgesloten tot en met donderdag 6 december.
• Boxmeer: in het centrum worden op diverse locaties fietsparkeervoorzieningen aangelegd.
• Oeffelt: verkeershinder thv kruispunt Beugenseweg, Provincialeweg N264 en de Dorpsstraat wegens reconstructie kruispunt.
• Overloon: wegverbreding Crooijmansweg en Rieterdreef.
• Sambeek: tijdelijke afsluiting van het voetpad aan de Grotestraat wegens bouwactiviteiten.


Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: