Verkorte nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Woensdag 21 november 2007

Dit de verkorte digitale nieuwsbrief van de openbare bekendmakingen van de gemeente Boxmeer.
De gemeente publiceert al haar nieuws in het Boxmeers Weekblad en op haar website www.boxmeer.nl. Deze elektronische nieuwsbrief is extra service.

U kunt de nieuwsbrief doorsturen aan familie, vrienden of collega's. Aanmelden kan via de website. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘Uitschrijven'.

Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nl


Ontheffing Wet Geluidshinder
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat zij een besluit hogere waarde conform de Wet geluidhinder voor ‘vrijstelling Hofstede Elderom fase 3' hebben genomen in verband met de realisering van 38 woningen.
Het besluit ligt vanaf 22 november 2007 gedurende zes weken ter inzage in de dependance Saxe Gotha.

Vrijstellingsverzoek voor vergroten woning Rijtjes 10 Oeffelt
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat door dhr. G. de Bont, Rijtjes 10 in Oeffelt, een verzoek is ingediend om, met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "buitengebied 1997" voor het vergroten van hun woning, Rijtjes 10 te Oeffelt. Door het vergroten van de woning zal de woning een inhoud krijgen van 600 m3. Het verzoek met het ontwerp-besluit liggen met ingang van 22 november 2007 zes weken (t/m 2 januari 2008) tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd zienswijzen ten aanzien van dit verzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders.

Vrijstellingsverzoek vergroten woning Hoogendijk 10 Boxmeer
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat door dhr. en mevr. Bouwmans, Hoogendijk 10 te Boxmeer, een verzoek is ingediend om, met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "buitengebied 1997" voor het vergroten van hun woning, Hoogendijk 10 in Boxmeer. Door het vergroten van de woning zal de woning een inhoud krijgen van meer dan 600 m3. Het verzoek met het ontwerp-besluit liggen met ingang van 22 november 2007 zes weken (t/m 2 januari 2008) tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd zienswijzen ten aanzien van dit verzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders.

Tijdelijke vrijstelling voor gebruik pand Stevensbeekseweg 2a te Overloon voor detailhandel
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat door de heer en mevrouw Nellissen, Venrayseweg 7, Overloon, een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een termijn van 2 jaren vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kom Overloon".
De heer en mevrouw Nellissen willen gedurende die periode van 2 jaren het pand Stevensbeekseweg 2a te Overloon (voormalige kapsalon) gebruiken voor detailhandel (bloemenwinkel).
Met ingang van 22 november 2007 zal het ontwerpbesluit tot verlening van tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Tot en met 2 januari 2008 is eenieder gerechtigd mondeling of schriftelijk zienswijzen omtrent dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.Verzoek om vrijstelling voor het uitbreiden van een clubgebouw op het sportpark Soetendaal te Vierli
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat door de Stichting Exploitatie Sportpark Soetendaal een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Kom Vierlingsbeek".
Het verzoek heeft betrekking op een uitbreiding ter grootte van ± 185 m² van het bestaande clubgebouw van voetbalvereniging Volharding (aan de achterzijde) op het sportpark Soetendaal te Vierlingsbeek.
Het verzoek en een ontwerpbesluit tot verlening van vrijstelling liggen met ingang van 22 november 2007 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd mondeling of schriftelijk zienswijzen omtrent dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Appartementen De Gouden Leeuw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ingekomen is een verzoek voor het bouwen van een gebouw met 13 appartementen aan het Pastoor de Vochtplein op de plek zaal De Gouden Leeuw in Sambeek.
Het college heeft in principe besloten om met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kom Sambeek"
Het verzoek ligt met ingang van 22 november 2007 gedurende vier weken (tot en met 19 december 2007) tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende genoemde vier weken kunnen schriftelijk reacties omtrent dit verzoek worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.

Verbouw bedrijfsruimte aan de Torenstraat 65 in Sambeek
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend zij met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), vrijstelling van het geldend bestemmingsplan "Kom Sambeek" en bouwvergunning willen verlenen voor het plan van Verdijk Groenvoorzieningen om op het perceel Torenstraat 65 in Sambeek een schuur te verbouwen.

Bouwzaken 21 november 2007


Ingekomen bouwaanvragen
In de afgelopen week zijn aanvragen ingediend om bouwvergunningen voor:
? het gedeeltelijk vergroten van een woonhuis aan Akkervoortweg 17 in Vortum Mullem (8 november 2007);
? het gedeeltelijk vergroten van een woning aan Anton Mauvestraat 11 in Boxmeer (8 november 2007);
? het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het uitbreiden van een woning aan Sijs 24 in Boxmeer (8 november 2007);

Milieuzaken 21 november 2007
Inzage is mogelijk op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha en in de Openbare Bibliotheek Boxmeer tijdens openingstijden. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook terecht bij Milieuzaken van de afdeling Ruimtelijk Beheer.

Kapvergunningen 21 november 2007
Verleende kapvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Bomenverordening Gemeente Boxmeer 2004 besloten de volgende vergunningen te verlenen.

Werk in uitvoering 21 november 2007
• Onderhoudswerkzaamheden aan de A 73 tussen afrit Vierlingsbeek (7) en Boxmeer (6) richting Nijmegen tot en met donderdag 6 december. In deze periode is op de A 73 altijd één rijstrook beschikbaar. De afrit Boxmeer (6) richting Nijmegen is afgesloten tot en met zondag 25 november. De afrit Vierlingsbeek (7) richting Nijmegen is afgesloten van maandag 26 november tot en met donderdag 6 december.
• Boxmeer: in het centrum worden op diverse locaties fietsparkeervoorzieningen aangelegd.
• Oeffelt: verkeershinder thv kruispunt Beugenseweg, Provincialeweg N264 en de Dorpsstraat wegens reconstructie kruispunt.
• Overloon: wegverbreding Crooijmansweg en Rieterdreef.
• Sambeek: tijdelijke afsluiting van het voetpad aan de Grotestraat wegens bouwactiviteiten.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: