Verkorte nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Woensdag 14 november 2007
Dit is de verkorte versie van de digitale nieuwsbrief van de gemeente Boxmeer. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste wetenswaardigheden van en over de gemeente voor u als burger.
De gemeente publiceert al haar nieuws in het Boxmeers Weekblad en op haar website www.boxmeer.nl. Deze elektronische nieuwsbrief is extra service.

U kunt de nieuwsbrief doorsturen aan familie, vrienden of collega's. Aanmelden kan via de website. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘Uitschrijven'.


Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nl

Arrive Alive!
Op dit moment vindt in 68 Brabantse gemeenten de regionale fietsverlichtingsactie plaats. Tijdens deze actieperiode geeft de gemeente Boxmeer voorlichting over fietsverlichting, controleert de politie op straat of je fiets wel over goede fietsverlichting beschikt en geven scholen les over fietsverlichting. In het kader van deze actie kunnen scholieren van basissscholen én het voortgezet onderwijs meedoen aan de prijsvraag Arrive Alive.
Om de prijsvraag Arrive Alive! te winnen moeten zij vóór 1 december een foto of filmpje maken met hun GSM over de (on)zichtbaarheid van de fiets in het donker. Voor meer informatie kijk op: http://www.bvlbrabant.nl/ArriveAlive/ .

Slachtoffers branden Boxmeer
Op 20 oktober ben ik met slachtoffers van de Boxmeerse auto- en carpoort-branden een dagje op stap geweest naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit was een geslaagde dag en ik kan met recht zeggen dat het goed is geweest. Nu blijkt dat er meer mensen zijn die op verschillende manieren schade hebben geleden. Bijvoorbeeld door een brand bij de buren. De mensen die zich bij ons gemeld hebben, heb ik inmiddels gesproken of daar staat een afspraak mee gepland. Nu is het natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest om iemand iets te kort te doen. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan met ons komen praten. Ik wil u dan ook vragen als u behoefte heeft aan hulp naar aanleiding van een brandstichting, neem dan alstublieft contact op met de gemeente in plaats van met de media. Dan kunnen wij iets voor u doen! U kunt bellen naar (0485) 585911.

Mogen we even kennismaken….?
De komende maanden kunt u op deze gemeentepagina's uitgebreid lezen over de veranderingen door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2008 volledig in werking gaat. Het is belangrijke informatie omdat bijna iedereen op de een of andere manier met de Wmo te maken krijgt. Het wordt door middel van onderhoudende verhaaltjes geserveerd. Onder de soaptitel: GSHS (Gedeelde Smart is Halve Smart) kunt u wekelijks de belevenissen van de familie De Vries volgen, vader, moeder, twee volwassen kinderen, twee opa's en een oma.

Excursie waterplan Land van Cuijk
Wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders en leden van project- en klankbordgroep en andere belangstellenden bekeken vrijdag 9 november een 7-tal locaties die een goed beeld gaven van wat het waterplan van het Land van Cuijk allemaal omvat. Van afkoppeling van water op een industrieterrein in Rijkevoort tot het tegengaan van verdroging in het grensoverschrijdend gebied van landgoed Tongelaar. Van herinrichting van een waterloop in St. Anthonis tot het realiseren van woon- en recreatiemogelijkheden bij het water in de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen.

Instandhoudingssubsidie
De gemeente Boxmeer wil in 2008 het nieuwe subsidiebeleid invoeren. Dat nieuwe subsidiebeleid kent vijf vormen van subsidie:
• budgetsubsidie;
• instandhoudingsubsidie;
• waarderingssubsidie;
• projectsubsidie; en
• incidentele subsidie.
Onderstaand treft u meer informatie over de instandhoudingssubsidie.
Een instandhoudingssubsidie is een jaarlijkse, dan wel eenmalige bijdrage, die wordt verstrekt voor de instandhouding van een accommodatie (mits deze in een beleidsnotitie is benoemd als basisvoorziening) en waarin investeringen al dan niet kunnen worden verrekend.

Burgemeester en wethouders voor de klas!
Op 15 november vindt de tweede landelijke Dag van Respect plaats. Deze dag is in het leven geroepen om jongeren bewust te maken van het begrip "respect". Respect voor elkaar, voor de samenleving en voor het milieu. Een groot aantal basisscholen uit de gemeente Boxmeer geeft op deze dag extra aandacht aan het onderwerp respect.
De gemeente heeft het onderwerp respect hoog in het vaandel staan. Daarom geven burgemeester van Soest, wethouder Everink en wethouder Klaassen op 15 november gastlessen op zes basisscholen. Zij zullen vanuit hun eigen ervaring vertellen over respect en gaan samen met de leerlingen praten over dit onderwerp. Hoe gaan we in het dagelijks leven om met elkaar, met anderen en onze omgeving?
Alle basisscholen in Nederland hebben een pakket ontvangen waarin suggesties gedaan worden voor lessen en activiteiten. In dit pakket zitten ook respectbuttons, die leerlingen uit kunnen delen aan iemand voor wie zij respect hebben

Geslaagde rampenoefening in Hoogkoor
Op dinsdag 6 november is een rampenoefening van de gemeenten Land van Cuijk gehouden in Boxmeer. Het ging daarbij specifiek om het oefenen van het opvangen en verzorgen van mensen die geëvacueerd zijn. In het oefenscenario was het noodzakelijk een gedeelte van de wijk Luneven en Villawijk Zuid te ontruimen, omdat op de Sambeekseweg een tankwagen met gevaarlijke stoffen was gekanteld. In sportcentrum ‘t Hoogkoor zijn de bewoners, in totaal 40 figuranten tijdelijk opgevangen door medewerkers van de gemeenten en het Rode Kruis.
Na de oefening bleek dat iedereen die een rol had zijn taakverantwoordelijkheid kent en dit professioneel oppakt. De oefening bood daarnaast uiteraard leerpunten, die meegenomen worden in het draaiboek opvang en verzorgen. Al met al was het een geslaagde oefening. De gemeente Boxmeer wil hierbij nogmaals alle figuranten en de medewerkers van het Rode Kruis bedanken voor hun medewerking!!

Werkzaamheden A73 tussen Venray en Boxmeer
Van vrijdag 9 november 20.00 uur tot en met donderdag 6 december 18.00 uur
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 9 november 20.00 uur tot en donderdag 6 december 18.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A73 tussen Venray en Boxmeer in de richting Nijmegen. In deze periode is op de A73 altijd één rijstrook beschikbaar. Daarnaast zijn afrit Venray (9), afrit Venray-Noord (8), afrit Vierlingsbeek - Overloon (7) en afrit Boxmeer (6) richting Nijmegen afwisselend afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit, om via de eerstvolgende oprit weer de A73 op te rijden. Houd rekening met een iets langere reistijd.

Het leven van een blikje
Blikjes met groente, vis of diervoeding, wie heeft ze niet in huis? Het is een handige verpakking, maar worden ze na gebruik ook gerecycled? Ja! De kringloop van blik is echter nogal onzichtbaar. Dat komt omdat u blik niet zelf hoeft te scheiden, zoals bijvoorbeeld oud papier. Het scheiden van blik en ander metaal gebeurt in de afvalinstallaties. In Nederland wordt namelijk meer dan 80% van alle metalen verpakkingen gerecycled!

Nieuwe vrijstellingsprocedure gemeentehuis
In deze krant treft u een bekendmaking voor een vrijstellingsprocedure aan voor het nieuwe gemeente huis. In juni van dit jaar was al een procedure gestart, maar omdat het ontwerp op onderdelen is aangepast, is ervoor gekozen om opnieuw met de vrijstellingsprocedure te starten.
De aanpassingen op het ontwerp hebben vooral betrekking op de noordgevel. Door in het gebouw te schuiven met de ruimte-indeling verandert ook de gevelindeling aan de noordzijde.

Een vrijstellingsprocedure is nodig omdat het nieuwe gebouw niet past binnen het geldende bestemmingsplan "Kom Boxmeer". De procedure heeft ook betrekking op de aanpassing van de infrastructuur in de directe omgeving van het gemeentehuis.
Vanaf 15 november liggen gedurende 6 weken de stukken ter inzage in de dependance aan de Ir. Wagterstraat te Boxmeer.

Landbouwontwikkelingsgebied Haps- Rijkevoort
Op 27 juni j.l. is in het dorpsshuis De Poel in Rijkevoort een informatieavond gehouden over het op te stellen ontwikkelingsplan voor het landbouwontwikkelingsgebied Haps-Rijkevoort.
Inmiddels zijn we enkele maanden verder en zijn er gesprekken geweest met de diverse grondeigenaren/bewoners van het gebied. Ook zijn brieven ontvangen van verontruste bewoners in en rondom het landbouwontwikkelingsgebied.
Naar aanleiding hiervan is besloten om op 19 november 2007 om 20.00 uur weer een voorlichtingsavond te houden in dorpshuis De Poel in Rijkevoort. Tijdens die avond wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelingsplan, wordt ingegaan op zaken die in de brieven zijn verwoord en wordt u nader ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de geurverordening.
Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen.

Buurtbus Lijn 255 traject Boxmeer-Venray
Route-uitbreiding
Onlangs heeft de buurtbus lijn 255 (Boxmeer-Venray) het traject uitgebreid. De uitbreiding houdt in dat het verzorgings-centrum aan de De Elsendonck 1 en het verpleeghuis Madeleine aan de Velgertstraat 1 in de route zijn opgenomen. Heeft u hierover vragen neem dan even contact op met Jo Bussers (0478-634000).
Nieuwe chauffeurs
De vereniging beschikt momenteel over 38 chauffeurs die hun diensten verlenen op het traject Boxmeer-Venray. De 2 busjes die op het traject worden ingezet rijden gedurende de werkdagen (maandag t/m vrijdag).
Binnenkort zal een aantal chauffeurs, in verband met het bereiken van de 75- jarige leeftijd, onze busjes niet meer mogen rijden.
Heeft u belangstelling om u als chauffeur (zowel dames als heren zijn welkom) beschikbaar te willen stellen, neem dan even contact op met Jo Bussers (0478-634000) of Gerrit Hendriks (0485-571568).

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: