Waar de fanfare nog langs komt

Publicatiedatum: Zaterdag 15 september 2007
Voorzitter Jos Tamminga van de Dorpsraad Vortum-Mullem is verheugd dat er na jaren onzekerheid eindelijk zicht komt op de bouw van een aantal woninngen in het zevenhonderd inwoners tellende dorp.
'Woningbouw is essentieel voor de leefbaarheid'Eindelijk komt er, na jaren wachten en onzekerheid, schot in de woningbouwplannen voor Vortum-Mullem. Er is nog wel een obstakel te nemen, een veehouder die zich vooralsnog niet uit wil laten kopen, maar de gemeente wil doorpakken. En dat is belangrijk, want het voortbestaan van het verenigingsleven, en het bestaansrecht van de school, en peuterspeelzaal, kortom de leefbaarheid van het dorp, hangen nauw samen met de mogelijkheid om te bouwen.
Als er niet gebouwd wordt, zien we net als rond de jaren zeventig weer alle jeugd verdwijnen naar andere plaatsen, waardoor school en verenigingen in de problemen komen.
De regelgeving uit Den Haag waardoor het hier onmogelijk is om nieuwbouw te plegen, is toegespitst op de situatie in de Randstad, maar doet een aanslag op de leefbaarheid in een dorp als Vortum-Mullem.
Gelukkig is de gemeente dus bezig een oplossing te zoeken, om de kern van Vortum-Mullem stankcirkelvrij te maken. Niet dat van ons de boeren weg moeten, maar er moet wel gebouwd kunnen worden. De bestaande woningen, zijn door de geschiedenis vaak groot, met ruime kavels, en dus ongeschikt voor starters en ouderen. Eigenlijk is het er al te laat voor, want veel jonge stellen zijn al noodgedwongen naar elders uitgeweken. Zowel voor de agrariërs en de inwoners, is het beter om de stankcirkels te verplaatsen naar de daarvoor aangewezen gebieden voor intensieve veehouderij.
Vortum-Mullem is van oorsprong een samenvoeging van twee zeer oude plaatsen aan de maas, waar, zo blijkt uit gevonden resten, de eerste landbouwers al duizenden jaren voor Christus actief waren. De eerste vermelding van Vortum-Mullem is te vinden in een perkament in de Nationale bibliotheek in Parijs, daterend uit 1152 waarin gesproken wordt van een boerenhoeve, in Mullem nabij de Maas.
Rond 1785 woonden er in Vortum 24 gezinnen met 15 paarden en 35 runderen.
De inwoners worden beschreven als 'doorgaans kloeke en sterke lieden met geene andere bezigheden ter verkryging hunner behoeften dan landbouw, veefokkery en visschery'.
Het onderwijs heeft ook een lange geschiedenis. In 1855 werd het zogenoemde 'varkenshok' afgebroken en vervangen door een nieuwe school en een onderwijzerswoning.
In augustus 1985 was er een dieptepunt wat leerlingenaantal betreft, maar door een ingenieuze rekenmethode kon de school toch blijven bestaan. Omdat er gebouwd werd in de Hubertusstraat en de Akkervoortweg, waren de leerlingprognoses redelijk goed.
Het verenigingsleven in Vortum-Mullem is, zoals in meer kleine kernen, heel uitgebreid. Hier komt ook de Fanfare, de ruggengraat van het verenigingsleven, nog door de straat marcheren om een ode te brengen aan een jubilaris. Van de ruim zevenhonderd inwoners is een zeer groot aantal mensen actief lid van een van de verenigingen. Toneel, zang, carnaval, fanfare, ouderen, jeugd, volleybal, voetbal, noem ze maar op. En vaak zijn mensen van meerdere verenigingen lid. In het Gemeenschapshuis vinden ook vele activiteiten plaats. De fanfare repeteert er, voor de ouderen zijn er activiteiten, er is yoga, en met de kermis (klein maar fijn) is er elk jaar een optreden van een blaasorkest.
Wij hopen dan ook dat de positieve berichten die ons via de pers bereiken over de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de gemeenten en de provincie snel tot resultaat hebben dat een dorp als het onze, niet weer vergrijst maar leefbaar blijft.
De veranderende wetgeving vraagt ook een veranderende aanpak van de zorg. Ouderen willen vaker zo lang mogelijk op hun oude stek blijven wonen, maar het ontbreken van de juiste voorzieningen, maakt dat vaak onmogelijk. Daar moeten we dus iets aan doen!
Na ruim tien jaar gevochten te hebben voor een fatsoenlijk jeugdhuis, is er een oplossing gevonden. De oude Boerenleenbank is grondig opgeknapt, en de Stichting Jeugd heeft weer een nieuwe impuls gekregen, waardoor er activiteiten worden ontplooid als nooit tevoren. Heel toepasselijk heeft het oude bankgebouw haar nieuwe naam gekregen: 't benkske, met in het logo de perenboom waar sinds kort een lang gekoesterde wens van de dorpsraad is gerealiseerd: het Vortums benkske.
Dit jeugdhuis is multifunctioneel opgezet, waardoor er ook activiteiten voor andere inwoners kunnen worden ontplooid. Hoewel de jeugd voorrang heeft, kan het nieuwe onderkomen ook gebruikt worden voor spreekuren van bijvoorbeeld gezondheidsorganisaties, en biedt het internet café in het jeugdhuis de mogelijkheid voor kleinschalige cursussen op computergebied. Ook dit is voor de ouderen belangrijk, want tegenwoordig gaat iedereen er vanuit dat men thuis een computer heeft en een internet aansluiting. Zelfs in reclame wordt geen telefoonnummer meer genoemd maar een website.
Naast het dorpsblad dat maandelijks door vrijwilligers wordt gemaakt, met het laatste nieuws heeft Vortum-Mullem nu ook een eigen website, waar alle verenigingen en de kerk hun nieuws kwijt kunnen. Vortum-Mullem is een gezellig bruisend dorp, en dat willen wij graag zo houden.

bron: De Gelderlander  15 september 2007

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: