Nieuwsbrief Gemeente Boxmeer (korte versie)

Publicatiedatum: Woensdag 27 juni 2007
Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nlMaandagavond openstelling gemeentehuis terug naar 19.00 uur

Afgelopen weken was de maandagavond openstelling van het gemeentehuis verlengd tot 20.00 uur. In de aanloop naar de vakantie achtte de gemeente het zinvol om de burgers een ruimere gelegenheid te geven om hun paspoort/identiteitskaart of rijbewijs te verlengen/vervangen. Vanaf heden worden weer de gebruikelijke openstellingstijden gehanteerd: tot 19.00 uur op maandagavond.


Leges rijbewijs omhoog

Met ingang van 15 juni jl. zijn de leges voor aanschaf van een nieuw rijbewijs verhoogd. In het Boxmeers Weekblad van 6 juni jl. heeft hierover een publicatie gestaan. Met de verhoging van de leges loopt de gemeente boxmeer meer in de pas met de regio. Daarnaast zijn de nieuwe rijbewijzen duurder om te vervaardigen.


Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Als u een huis of stuk grond koopt, wilt u weten wat u er wel of niet mee mag of moet doen. Zo kan bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering de mogelijkheden beperken. Om deze informatie over zogenoemde publiekrechtelijke beperkingen voor u inzichtelijk te maken, is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in het leven geroepen. De eerste fase van deze wet gaat gelden vanaf 1 juli 2007.


‘Samen leven, samen werken’
Sinds het uitkomen van de beleidsnotitie 'Samen leven samen werken' van het kabinet komen er herhaaldelijk vragen binnen of de brochure bij de gemeenten kunnen worden opgehaald. In de media is per abuis het bericht verschenen dat deze notities bij gemeenten verkrijgbaar is.Nieuwe opstelling kermis Beugen
Van 30 juni t/m 3 juli wordt de kermis van Beugen gehouden. De attracties worden opgesteld op het Kerkplein voor de kerk, een deel van de Boxmeerseweg en de Dorpsstraat. In verband hiermee wordt de kruising Kerkplein, Dorpsstraat, Boxmeerseweg en Hagelkruisstraat voor alle verkeer afgesloten. De Hagelkruisstraat is bereikbaar via de Provincialeweg. Voor de overige wegen wordt een omleiding ingesteld. Van Oeffeltseweg via de Brouwersstraat, Molenstraat, Dorpsstraat, Moerkamp, Kerkenveld en vervolg op de Boxmeerseweg. Vanuit Boxmeer de omgekeerde volgorde.
Openingstijden kermis: zaterdag 19.00 uur. Zondag 14.00 uur, maandag en dinsdag 15.00 uur.
Sluitingstijd: 24.00 uur.
(22 juni 2007) Ommetjes downloaden op www.boxmeer.nl

Vanaf nu kan iedereen ommetjes downloaden op www.boxmeer.nl. Ommetjes zijn de nieuwe korte wandelroutes met namen zoals bijvoorbeeld de ijsvogelroute of de egelroute. De routes lopen door zowel het Maasheggengebied als in het stroomgebied van de Oeffeltse Raam (vanaf Oeffelt tot en met Vierlingsbeek).


Slotbijeenkomst project ouderenproof succesvol!

Op zaterdag 23 juni vond de slotbijeenkomst van het project “Is gemeente Boxmeer ouderenproof” plaats. Een grote groep 55-plussers uit de gemeente is afgelopen jaar erg druk geweest met het onderzoeken van het ouderenbeleid.


Vergadering bezwarencommissie, dinsdag 3 juli 2007

De bezwarencommissie houdt op 3 juli 2007 om 18.30 uur een openbare vergadering in Cultureel Centrum De Weijer, de Raetsingel 1, Boxmeer.
Bezwaarschriften over de volgende onderwerpen komen aan de orde:
• oplegging last onder dwangsom in het kader van het zonder bouwvergunning bouwen van een aardappelloods op het adres Erflanden 9 in Boxmeer.
• verlenen bouwvergunning voor het bouwen van drie aardappelopslagloodsen op het adres Erflanden 9 in Boxmeer.
• handhaving illegaal gebruik parkeerterrein de Oude Molen in Overloon.


De stukken liggen ter inzage bij het bestuurssecretariaat, mevrouw Gieta Lommen, telefoon (0485)-585755. Bij haar kunt u ook inlichtingen inwinnen over de agenda. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen voordoen in de agenda.


Verslag informatieavond nieuwbouw Weijer-Weijerhofschool
Op woensdag 17 april was er een informatieavond in basisschool de Weijerhof. Deze avond ging over de nieuwbouwplannen van de school en de plannen voor de bouw van een multifunctionele ruimte voor de school en Cultureel Centrum De Weijer. Het verslag en de afsprakenlijst treft u hier aan afsprakenlijstje_informatie-avond 12.27 Kb. Het verslag wordt ook opgehangen op het prikbord van de Weijerdonk en van de Elsendonk. Daarnaast kunt u het verslag afhalen bij de receptie van het gemeentehuis aan de Bakelgeertstraat.


Nieuw bestemmingsplan “Kom Overloon” in de maak
De gemeente is bezig met een actualisering van het bestemmingsplan voor de kom van Overloon. Het gebied is inmiddels geïnventariseerd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorontwerp voor dit nieuwe plan.
Zodra dit voorontwerp gereed is, zal er een inspraakprocedure gestart worden. Het plan wordt dan ter inzage gelegd en er wordt een presentatie in het dorp gegeven.
Tijdens de inspraaktermijn kan iedereen van het plan kennis nemen en eventueel daarop reageren.
Het is de bedoeling om de inspraakprocedure in de maand september te starten. De exacte startdatum zal op deze gemeentepagina aangekondigd worden.
Zomerdienstregeling Buurtbus Boxmeer/Venray
Gebleken is dat gedurende de zomermaanden het passagiersaanbod minimaal is.
Bij wijze van proef heeft het bestuur besloten dat gedurende de periode vanaf maandag 2 juli 2007 tot en met vrijdag 17 augustus 2007 slechts één bus het traject Boxmeer/Venray v.v. aflegt en dat er dus in plaats van een één-uursdienst er gedurende deze periode sprake is van een twee-uursdienst.
Dit betekent dat de eerste rit om 07.00 uur begint bij het station te Boxmeer, de tweede rit om 09.00 uur en zo vervolgens. De laatste rit vangt aan om 17.00 uur, hetgeen betekent dat de bus om 19.00 uur terug is in Boxmeer.
De normale dienstregeling begint dan weer op maandag 20 augustus 2007.
De zomerdienstregeling zal ook op de publicatiebordjes bij de bushaltes worden aangebracht.


Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: