Infoavond: Vliegbasis De Peel

Publicatiedatum: Woensdag 19 januari 2022

Beste omwonende van vliegbasis De Peel, 


Defensie nodigt u van harte uit voor de online inloopavonden die wij organiseren in verband met het voornemen de Militaire luchthaven De Peel te heropenen. De avonden zijn bedoeld als introductie en toelichting op de onlangs verschenen Reactienota en wij nemen u graag mee in een aantal onderwerpen die hiermee verband hebben.

De 2 online informatieavonden vinden plaats op woensdag 19 en op maandag 24 januari aanstaande vanaf 19.00 uur in MS Teams. Wij verwachten beide avonden om 21.30 uur af te sluiten.

Tijdens deze online sessies geeft een aantal experts en medewerkers van Defensie u toelichting op 4 onderwerpen:
- nut, noodzaak en proces van de voorgenomen heropening;
- geluid en F35-operaties;
- milieueffectrapportage (MER);
- natuur.

Beide avonden komen dezelfde onderwerpen aan bod.

Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan circa 20 minuten wordt besteed aan vragen die u mogelijk heeft.

Wij willen u vragen de vragen die u (nu al) heeft zoveel als mogelijk voorafgaand aan de avond bij ons aan te geven via het e-mailadres Onder aan de pagina
Dan kunnen wij de beantwoording hiervan, als dat nodig is, alvast voorbereiden.

Aanmelden
Aanmelden voor de online informatieavonden is niet nodig.
De link waarmee u deelneemt via MS Teams vindt u op de website van Defensie:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota
Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.

Wij hopen u woensdag 19 januari of maandag 24 januari, online, te mogen verwelkomen!

 

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: