Dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 12 december 2022

Dorpsraadvergadering:  Maandag 12 december 2022

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de laatste vergadering van het jaar. Speciaal woord van welkom voor Willem Engbers en José Jacobs van de gemeente land van Cuijk die aansluiten bij de vergadering.

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

 

  • Zorg en Welzijn

Wilhelmien meldt dat Sinterklaas in de huiskamer in samenwerking met de school heel positief verlopen is. Een leuke ochtend voor de ouderen, kinderen en ook Sinterklaas 😊. Verder heeft ze contact gehad met Sambeek over mogelijke samenwerking rondom BHV (o.a. gezamenlijke scholing en uitwisseling van informatie). Wilhelmien gaat vanuit Vortum zitting nemen in de werkgroep. Er is subsidie aan te vragen bij de gemeente voor scholing van BHV. In Vortum-Mullem staan momenteel 17 mensen geregistreerd. Voor de huisbezoeken in Vortum zijn na afgelopen bijeenkomst enkele vrijwilligers beschikbaar gevonden.

 

  • Kermis

De commissie is tevreden over de kermis van afgelopen jaar. De gemeente heeft ook voor 2023 een bijdrage van € 3000,- toegezegd. Daarna is nog niet duidelijk wat we kunnen verwachten vanuit de gemeente. De gemeente wil wel voor alle dorpen een uniform beleid hanteren. Op 7 februari 2023 is er een informatie avond om hierover de verschillende dorpen te informeren. Pedro sluit aan bij deze teams meeting!

 

  • Sports2 play

Er is wederom contact geweest met Sports2play. Alle seinen staan op groen om volgend voorjaar te starten. Sports2play komt met een concreet plan met als uitgangspunt om het project budget neutraal uit te voeren.

 

  • Knillus

Het gaat goed met Knillus. We krijgen vanuit gemeente nog een bijdrage in energiekosten op korte termijn. Financieel zijn we stabiel op dit moment. Buitenopslag is gereed. We stevig subsidie gekregen vanuit enkele fondsen. O.a. Unive waar ook een ook artikel over op VM.info staat. Het bouwteam zelf is erg tevreden over het eindresultaat.

 

  • Sint Cornelisstraat

Er zit schot in de zaak. Volgende week 20-12 hebben Greetje en Maarten een afspraak met de nieuwe projectleider op locatie hier in Vortum-Mullem bij KNILLUS.

 

  • Bouwen

Guido en Maarten hebben een sessie gehad met de wethouders (Bouke en Mark) en de gebiedsmakelaar op 11.11 jl. Was een prima sessie. Er is een dorpswandeling gemaakt waarbij een aantal mogelijke locaties voor een volgende plan zijn bekeken. Voorkeur en focus ligt voorlopig op Bosch-Akker; daar wordt nu verder gekeken naar mogelijkheden. Qua quotering zou Vortum-Mullem de komende 10 jaar ongeveer 3 woningen per jaar mogen bouwen

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Het is de bedoeling om binnenkort een luiercontainer te plaatsen bij de glas- en kledingcontainer.

Er is een onderzoek geweest naar belevingsvluchten op vliegbasis de peel. Hiervan is een rapport op gemaakt dat terug te vinden is op onze site.

Als er nog zaken zijn voor op de lijst van WIU (Werk In Uitvoering) kan dit nog worden op gegeven tot 15 januari. Vanuit het kernen-CV zijn er nog subsidie mogelijkheden voor punten die vernoemd zijn in het CV. Pedro meldt het punt om de Molenhof woonrijp te maken.

Vorige bijeenkomst is er een toelichting geweest over gasvrij wonen. Tot nu toe is er 1 aanmelding. Peter probeert nog een keer of er meer animo is en als dit niet zo is dan blazen we dit af.

De dorpsraad wil de jaarlijkse nieuwjaarsborrel houden op vrijdagavond 6 januari om 20.30 uur houden in Knillus. Idee is om het welkom van de nieuwe bewoners dan ook plaats te laten vinden. De werkgroep Welkom gaat hier mee aan de slag.

Momenteel hebben we ons Advenster. Gedurende de maand december komt er regelmatig een mooi verlichte woning bij. Afsluiting van het Advenster is op 23 december bij Knillus met een gezellig samenzijn op een kleine kerstmarkt.

José Jacobs meldt dat er misschien subsidie mogelijk is voor verbetering van het kerkplein bij Postcode Loterij buurtfonds

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Greetje is naar de bijeenkomst van toerisme in de gemeente land van Cuijk geweest (visit land van Cuijk). Er zijn diverse kleine werkgroepjes die met dit thema mee bezig zijn, ook nog gerelateerd aan de oude gemeente. Er is toelichting gegeven over review management. De werkgroep toerisme in Vortum-Mullem zou hier ook iets mee kunnen doen. Peter stemt dit af de werkgroep.

 

6. SLUITING

Peter sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2023. Volgende vergadering is de eerste maandag in februari.

 

                

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: