Dorpsraadvergadering 7 februari 2022

Publicatiedatum: Maandag 07 februari 2022

Notulen dorpsraadvergadering maandag 7 februari 2022

Locatie: MFA KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter van Bree opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat we weer samen kunnen komen bij Knillus.

 

2. ONLINE PRESENTATIE SPORTS2PLAY

Sports2play houdt zicht bezig met het realiseren van vitale ontmoetingsplekken

Hierbij staan bewegen, ontmoeten en gezondheid centraal. Aan de hand van  toegankelijke en multifunctionele outdoor fitness toestellen met begeleiding proberen zij  sporten en bewegen voor iedereen - jongeren, gehandicapten en ouderen - zo toegankelijk mogelijk te maken.

Vanwege technische problemen schuiven we deze presentatie door naar volgende keer.

 

3. WERKGROEPEN

St Cornelisstraat 2023

Het project is ingeboekt voor starten in mei 2023. Alle betrokken partijen zijn akkoord en budget staat vast. In maart moet er een tekening in concept klaar zijn. Hierop kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Traject is vanaf spoor tot aan Provinciale Weg. Dit project staat los van de aanpassing van de Sint Jansbeek. Er wordt aandacht gevraagd voor veiligheid bij o.a. de school.

 

Wonen

Afgelopen week waren er 11 woningen in aanbouw (5% van totaal). De werkgroep is bezig met een nieuw plan (particulier initiatief). Dit plan ligt nu bij de nieuwe gemeente en de initiatiefnemers.

 

Sportveld

Het sportveld wordt opgeknapt. Het gaat o.a. om nieuwe netten, ballenvangers en aanleg van een parkeerplaats. Ook de weg ernaar toe wordt aangepakt. Er is via subsidie een mooi budget beschikbaar vanuit de gemeente.

 

Zorg en Welzijn

De duofiets staat gereed (voorlopig bij Wolters) in Vortum-Mullem. Op de nieuwe site kan de fiets gereserveerd worden. Deze week komt er een artikel in de krant.

Alle vrijwilligers van de commissie Zorg en Welzijn zijn aangesloten bij de SWOGB De adventskalender is afgelopen jaar goed bevallen. Het weer zat niet mee, maar heel veel mensen waren positief. Er wordt nagedacht over een kerststal volgend jaar. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!

 

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

  • Met de dorpsraden Zuid (oude gemeente Vierlingbeek) is er een periodiek overleg. Specifieke onderwerpen zijn heropening van vliegveld de Peel en de overlast die dit met zich meebrengt. Een ander onderwerp is de aanleg van zonneparken.
  • Werk in Uitvoering
    • Parkeerplaats sportveld
    • Haltestraat verlichting
    • Verkeersremmende maatregelen Provinciale weg
  • Ophaalschema oud papier is gewijzigd. Dit is nu elke 2e woensdag van de maandag van 18.30 tot 21.00 uur.
  • Het laarzenpad wordt verlegd bij de aanpak van de St. Jansbeek

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Maarten meldt nog kort wat nieuws vanuit Knillus. De aanbouw bij Knillus staat gepland (tevens stalling duofiets). Dit in plaats van de huidige zeecontainer. Verder is vanuit Knillus een aanvraag gedaan voor tegemoetkoming derving vanwege corona. De Knillus nieuws app is gestart. Idee is om zoveel mogelijk nieuws en activiteiten vanuit Knillus te communiceren.

 

Pedro meldt dat er dit jaar ook ideeën zijn om een kerstmarkt te organiseren.

 

6. SLUITING

                                         

 

             

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: