Dorpsraadvergadering 3 juli

Publicatiedatum: Maandag 03 juli 2023

Dorpsraadvergadering:  maandag 3 juli                              

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de laatste  vergadering voor het zomerreces

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

BEWEEGTUIN

De plannen hiervoor zijn ingediend bij de gemeente en die zijn akkoord hiermee. Sports2Play is nu bezig om de subsidie binnen te halen. De aanleg zal tegelijkertijd gebeuren met de aanleg van de St. Cornelisstraat begin volgend jaar.

DORPSPLEIN

De gemeente heeft budget vrij gemaakt voor het herinrichten van het dorpsplein (moet deze week worden goedgekeurd). Er wordt een werkgroep opgericht die een conceptplan gaat maken voor de inrichting van het dorpsplein. Mensen die hierbij willen aansluiten kunnen zich melden bij de dorpsraad.

             

ST. CORNELISSTRAAT

Binnenkort is er een bijeenkomst om te kijken naar de planning voor het herinrichten van onze hoofdstraat. Er zal gekeken worden naar energie, water, laadpaal op plein etc. In het najaar staat een informatie avond voor het hele dorp gepland

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Plan Boom

Sinds 2020 organiseert het IVN acties om het Land van Cuijk groener te maken, vorig jaar zelfs in het hele Land van Cuijk. Dat leidde tot en met vorig jaar tot de aanplant van ruim 40.000 boompjes via PlanBoom en ongeveer 10 groenprojecten via een voor de aanvrager gunstigere subsidieregeling. PlanBoom wordt georganiseerd door Brabants Landschap en enkele groene organisaties waaronder het IVN. Komende herfst gebeurt dat voor het laatst. Maar intussen wordt al flink nagedacht over nieuwe acties om dorpen, straten en particulieren te inspireren tot meer groen. Als we ons dorp willen vergroenen kan dit middels een contactpersoon (ambassadeur) die als intermediair functioneert. IVN zoekt dan voor ons dorp een IVN-er die namens ons acties steunt. Bij PlanBoom ligt het accent op het buitengebied. Maar waarschijnlijk geven ze ook dit jaar weer boompjes weg aan bewoners van de bebouwde kom.
 

Rabo Club support

De inschrijfperiode voor de stemcampagne Rabo ClubSupport is gestart. Inschrijven voor de stemcampagne Rabo ClubSupport is nog mogelijk t/m 11 juli. De stemperiode is na de zomervakantie, van 4 tot en met 26 september.

 

Uitnodiging 4-daagse

Vrijdag 21 juli aanstaande trekken de deelnemers van de Internationale Nijmeegse Vierdaagse Afstandsmarsen door het centrum van Cuijk. Het is alweer voor de 105de keer dat dit prachtige wandelevenement plaatsvindt. Ook dit jaar zijn ze in het hartje van Cuijk paraat om alle wandelaars aan te moedigen en het spreekwoordelijk steuntje in de rug te geven. Een afvaardiging van twee personen van onze dorpsraad is uitgenodigd om deze feestelijke doortocht in Cuijk mee te beleven.

 

5.  RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Wilhelmien meldt vanuit Zorg en Welzijn dat ze bezig zijn met invulling voor de kermis voor de ouderen (vanaf 55-60+) en vraagt of hier budget voor is. Ze neemt dit op met de kermiscie.

Ook geeft ze een update over de status van de AED. Het blijkt dat de AED van Vortum-Mullem nergens op een site geregistreerd staat. Na elk onderhoud aan de AED moet deze weer opnieuw worden aangemeld bij hartslag.nu door de beheerder. Wilhelmien heeft hierover contact met Ligi. Ze willen ook gaan inventariseren of een 2e AED wenselijk is.

Verder willen ze de duo-fiets meer promoten omdat er te weinig gebruikt van wordt gemaakt.

Hanno Dijkhorst is met een aantal buurtbewoners bij elkaar gekomen naar aanleiding van de plannen van de gemeente m.b.t. windturbines en/of zonneparken. Hij informeert hoe andere bewoners en/of de dorpsraad hier mee omgaan en eventueel gezamenlijk willen optrekken om de aanleg van turbines tegen te gaan. Peter van Bree geeft aan dat op dit moment alleen sprake is van een inventarisatie vanuit de gemeente. Er wordt afgesproken dat we een werkgroep oprichten onder de dorpsraad die namens de dorpsraad kan optreden richting de gemeente. Hanno meldt zich aan hiervoor. Andere belangstellenden voor de werkgroep kunnen zich melden bij de dorpsraad.

Roel meldt dat er woensdag een commissiebijeenkomst is die gaat beslissen voor nieuw meubilair voor de huiskamer.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen een fijne vakantie.

 

                                         

 

             

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: