Dorpsraadvergadering 3 juni

Publicatiedatum: Maandag 03 juni 2024

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 juni

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Maarten meldt dat hij een aanvraag heeft gedaan bij loket Laeder. Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERGROEPEN

 

Wonen

Maarten geeft een update over de voortgang van de uitbreiding van de Boschakker. De vergunning aanvraag voor het wijzigen naar de bestemming Wonen loopt. Er wordt verder contact opgenomen met de direct aanwonenden voor verdere uitleg en het beantwoorden van vragen.

 

Sint Cornelisstraat

Maarten en Greetje geven vanuit de werkgroep een toelichting op de voortgang van dit project. Status is nu dat er enkele aannemers zijn benaderd om een plan in te dienen. Op basis van dit plan zal de gemeente een aannemer uitkiezen die het vervolgens gaat uitvoeren. De keuze zal half juli gemaakt worden waarna de uitvoering half augustus kan starten. Planning is dat de totale uitvoering 12 tot 14 maanden gaat duren. Morgen zal de informatie van de projectleider op de site worden gezet.

 

Beweegtuin

Peter meldt dat de sponsoring rond is en dat de toestellen en informatiebord besteld zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dit gaat starten.

 

Sportveld

Op het sportveld zijn de voorbereidingen gestart voor het aanleggen van de parkeerplaats. De grastegels zijn geleverd (op de verkeerde plek ☹). De verdere uitvoering zal de komende maanden gaan plaatsvinden.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN        

 

Informatiebord Knillusplein

Er is een reactie binnen gekomen met het idee om een informatiebord op het plein voor Knillus te plaatsen. Dit idee wordt mee genomen bij de herinrichting van het plein. De gemeente heeft aangegeven dat hierop beleid zal worden gemaakt. Peter neemt hierover contact op met de gemeente.

 

Meepraten over evenementen in LvC

De gemeente Land van Cuijk is bezig met het evalueren van het huidige evenementenbeleid en het opstellen van een nieuwe evenementenvisie. Op 18 juni organiseren ze een bijeenkomst over kleinschalige evenementen (categorie A-evenementen) in Land van Cuijk. Ze nodigen evenementenorganisatoren, verenigingen en andere belanghebbenden uit om met ze mee te denken. Erik Wiilems gaat hier sowieso naar toe. Andere belangstellende kunnen meegaan naar de bijeenkomst.

 

Inschrijven Rabo ClubSupport

De inschrijfperiode voor de stemcampagne Rabo ClubSupport gaat bijna van start. Vanaf maandag 27 mei kun je jouw club inschrijven. De stemperiode organiseren we na de zomervakantie, van 2 tot en met 24 september. Zo heb je alle tijd om je hierop voor te bereiden, promotiemateriaal te maken en Rabo-leden te enthousiasmeren om te gaan stemmen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag voor jouw club.

 

Info over maasheggenteam

Op 18 maart heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden van het Maasheggenteam; vertegenwoordigers van de dorpen die in het Land van Cuijk in het Maasheggen Unescogebied liggen. Vanuit het Maasheggenteam is de bedoeling dat er een persoon in de stuurgroep Maasheggen(Unesco) plaats neemt. Dit wordt dit Eric Maes uit Boxmeer. De stuurgroep wil graag van alle dorpen de communicatiemiddelen om naar de dorpen te communiceren. Tijdens het overleg is verder afgesproken dat er een overzicht zou worden gemaakt van waar de huidige informatieborden staan in de oude gemeente Boxmeer.

Vragen aan de dorpsraad:

1. welke borden moeten blijven staan?

2. welke borden kunnen worden weggehaald?

3. willen jullie meedenken over wat er op de borden moet worden vermeld of laat je dat aan ons over? In Vortum-Mullem zou het gaan om het bord bij Thissen op de hoek, deze zal na reconstructie van de st. Cornelisstraat sowieso verplaatst moeten worden

 

Leefbaarheidsfestival

We zijn uitgenodigd voor het Leefbaarheidsfestival op 19 juni vanaf 17.00 uur in Campus Uden in ’t Handelshuys, Udenseweg 2 te Uden. Thema is het samen bouwen aan een sterke samenwerking voor de veerkrachtigheid en vitaliteit in onze dorpen.

 

Oprichting platform ontdek Overloon Vierlingsbeek

We hebben informatie ontvangen over de oprichting van Ontdek Vierlingsbeek-Overloon, een dynamisch nieuw platform dat zich richt op het verenigen van evenementenorganisatoren en toeristische ondernemers in de regio Maashees, Holthees, Vierlingsbeek, Overloon, Vortum-Mullem, en Groeningen. Dit initiatief is in het leven geroepen om samenwerking te bevorderen en de regio als een aantrekkelijke bestemming voor zowel lokale bewoners als bezoekers van buitenaf neer te zetten. Voor goede initiatieven is er subsidie beschikbaar. Ontdek Vierlingsbeek-Overloon werkt nauw samen met de gemeente Land van Cuijk en de overkoepelende organisatie Visit Land van Cuijk, om een breed scala aan evenementen en activiteiten te ondersteunen die de rijke cultuur, geschiedenis en natuurlijke schoonheid van onze regio benadrukken.

Het platform Ontdek Vierlingsbeek-Overloon nodigt alle organisatoren van evenementen en toeristische ondernemers in de regio uit om deel te nemen aan dit initiatief. Door samen te werken, streven we ernaar om de regio nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en tegelijkertijd de lokale economie te versterken.

We moedigen iedereen aan die een evenement wil organiseren of een toeristische onderneming wil promoten in onze prachtige regio, om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we een onvergetelijke ervaring bieden aan iedereen die onze regio bezoekt."

Voor meer informatie over Ontdek Vierlingsbeek-Overloon en hoe u kunt deelnemen of samenwerken, bezoek onze social media kanalen.

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Erik Willems meldt dat er activiteiten voor de jeugd in de Maasheggen kunnen plaatsvinden met medewerking van Maasheggen Kids.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: