Dorpsraadvergadering 3 april 2023

Publicatiedatum: Maandag 03 april 2023

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 april 2023                                            

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

OPENINING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 

WERKGROEPEN

Sports2Play

Er is inmiddels een ontwerpplan van de beweegtuin waarop 6 toestellen staan en een informatiebord. Er moet nog een definitief akkoord van de gemeente komen. De plannen worden ook nog gedeeld met de omwonenden.

 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Subsidie buurtfonds

We hebben een subsidie van € 5000,- gekregen van subsidie buurtfonds van de postcode loterij. Dit bedrag moet worden besteed aan het opknappen van het kerkplein.

 

Spandoek

De dorpsraad heeft een nieuw algemeen doek laten maken voor de stellage aan de provinciale weg. Dit doek hangen we erin als er geen themadoek in hangt.

 

Meldwijzer inwoners

De gemeente land van Cuijk heeft een nieuwe meldwijzer. Deze staat ook op de website

 

Terug koppeling WIU

Er zijn meer dan 400  wensen/ideeën aangeleverd vanuit de dorps- en wijkraden. De gemeente heeft daarom meer tijd nodig om deze goed te beantwoorden. Eind april komt er een reactie.

 

Terug koppeling straat onderhoud Vortum-Mullem

We hebben nog geen reactie gehad op onze vraag hoe het staat met het onderhoud van de verschillende straten in Vortum-Mullem. Wordt vervolgd

 

Laadpalen Vortum-Mullem

We hebben op onze vraag over de mogelijkheid van het plaatsen van laadpalen op het kerkplein nog geen reactie van de gemeente

 

Bezoek gebiedswethouder    

Gebiedswethouder Boukje de Bruijn komt 4 september op de dorpsraadvergadering

 

Verkeer Boschakker

We hebben een melding gekregen over veel verkeer en hard rijden in de Boschakker.  Verzoek is om hier een bord met woonerf/woonwijk te plaatsen. De gemeente heeft laten weten dat ze hier niets mee doen omdat het een doodlopende weg is.

 

 

RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

De commissie welkom vraagt of alle verenigingen hun woordje voor het welkomstboekje door willen sturen naar de werkgroep.

 

Jochem v.d. Groes meldt dat ze een volleybaltoernooi willen gaan organiseren op het sportveld op 8 juli. De vergunning hiervoor wordt aangevraagd onder de vlag van de dorpsraad.

 

De werkgroep zorg en welzijn vraagt naar mogelijkheden voor aanschaf van nieuw meubilair voor de huiskamer. Dit valt niet onder de dorpsraad maar zal worden afgestemd met het bestuur van Knillus. Verder vraagt de werkgroep naar de mogelijkheid van wonen voor ouderen en hoe dit in andere dorpen geregeld is. We kunnen dit vanuit de dorpsraad meenemen tijdens het bezoek op 4 september van de gebiedswethouder

 

Herman meldt dat de site moet worden geactualiseerd wat betreft de info over wonen. Verder geeft hij aan dat het misschien een idee is om een uitkijktoren te plaatsen in het Maasheggengebied. De heggen aan beide zijden van de weg zijn op veel plaatsen zo hoog dat je op de fiets/wandelpaden niet veel ziet van de omgeving. Peter neemt contact op met Eric Lamers over de mogelijkheden van het plaatsen van een uitkijktoren.

 

Maarten Ebben belt dat het Oranje comité bezig is met de organisatie van activiteiten voor Koningsdag

 

SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: