Notulen dorpsraadvergadering 2 mei 2022

Publicatiedatum: Maandag 02 mei 2022

Notulen dorpsraadvergadering  maandag 2 mei

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING      

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

 

3. WERKGROEPEN

ZORG EN WELZIJN

Vanuit de werkgroep meldt Peter dat de duo-fiets bij Wilhelmien thuis staat. Er komen nog enkele aanpassingen op. Op dit moment wordt er al goed gebruik gemaakt van de fiets.

 

KONINGSDAG

Maarten (en Jolanda) geven een terugblik op de koningsdag. De dag was erg geslaagd met een leuk ochtendprogramma en de befaamde fietstocht in de middag (108 deelnemers). Daarna in een goed gevuld Knillus nog een gezellige loterij. Er hebben zich ook weer enkele vrijwilligers gemeld voor de organisatie van volgend jaar.

 

WONEN

Korte update wat betreft de woningbouw in Vortum-Mullem. Er wordt actief gebouwd op meerdere plekken. Voor de rest geen nieuws ten opzichte van vorige vergadering. Vanuit de vergadering komt de vraag of er nog actief beleid richting gemeente nodig is voor een eventuele uitbreiding van een nieuw plan (aansluitend aan de Molenhof). De bouwcommissie vraagt de status na bij de gemeente.

 

KNILLUS

Knillus is voor dit jaar behoorlijk volgeboekt. De groep vrijwilligers is inmiddels uitgebreid tot meer dan 50 mensen.

 

St CORNELISSTRAAT

Er is geen nieuws te melden ten opzichte van vorige maand. We wachten op reactie vanuit de gemeente.

 

PR

De werkgroep die zich bezighoudt met promotie van Vortum-Mullem vraagt of er mensen willen aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur van de dorpsraad

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

  • Er is een vraag binnengekomen bij de dorpsraad of er behoefte is aan een garage sale. Mensen die het leuk vinden om dit mee te organiseren kunnen zich melden bij de dorpsraad
  • Bijeenkomst Wonen Vierlingsbeek heeft op 3 juni een bijeenkomst in de Pit in Overloon over “anders wonen in je woning”. De dorpsraad is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Als er iemand hier bij aan wil sluiten dan kan die zich melden bij Peter.
  • Sports2play heeft 2 maanden geleden een presentatie gegeven aan de dorpsraad. Een werkgroepje is bezig om te kijken of er mogelijkheden zijn om in Vortum-Mullem iets van de grond te krijgen.
  • De Raboclubactie gaat weer van start. Vereningingen kunnen zich nog inschrijven tot 14 juni.

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Henk Broeren meldt dat er veel crossmotoren rijden in het Maasheggengebied. Als dit overlast veroorzaakt kan dit gemeld worden bij de gemeente

 

Ronnie vraagt of de St. Cornelisstraat helemaal open gaat als de straat wordt gerenoveerd of dan tegelijkertijd de elektriciteit verzwaard kan worden. De werkgroep zal dit (nogmaals) wordt ingebracht bij de gemeente

 

6. SLUITING

Peter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering                     

 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: