Dorpsraadvergadering 1 mei 2023

Publicatiedatum: Maandag 01 mei 2023

Dorpsraadvergadering:  maandag 1 mei                            

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERKGROEPEN

KNILLLUS

Op 3 juni vier Knillus het 5-jarig jubileum. Vlak voor het feest willen we een grote voorjaarsschoonmaak van Knillus met vrijwilligers organiseren. De werkgroep zorg en welzijn is bezig met nieuw meubilair voor de huiskamer.

 

VOLLEYBALTOERNOOI

Jochem meldt namens de organisatie van het volleybaltoernooi (op het sportveld) meldt dat de eerste inschrijvingen binnen zijn. Aanmelden moet voor 24 juni met de mail. De subsidie moet nog worden aangevraagd. Jochem stemt dit af met John.

 

KROEGENTOCHT

De organisatie van de kroegentocht  is gestart. De tocht gaat plaatsvinden op 15 juli. Concept is vergelijkbaar met de tocht zoals die vorig jaar met de carnaval is geweest.

 

SINT CORNELISSTRAAT

Er zit niet zo heel veel schot in de zaak. Binnenkort heeft de werkgroep nog een afspraak met de projectleider. Hoop blijft dat de start begin 2024 kan starten

 

SPORT2PLAY

Project loopt volgens plan en budget is rond. Wordt meegenomen met renovatie van de Sint Cornelisstraat

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Subsidie kernendemocratie

Deze subsidie voor inwonersinitiatieven is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te vergroten. Daarnaast kan dit budget helpen bij het realiseren van de doelstellingen in de Kernen CV’s. Deze Kernen CV’s zijn door ieder dorp en iedere wijk gemaakt. Het is een mooi overzicht van de kenmerken van het dorp of de wijk (zie www.onslandvancuijk.nl) . Daarnaast staat er in deze CV’s waar de inwoners samen met de gemeente aan willen gaan werken. De subsidie van 7.500 euro, die nu per dorp en wijk beschikbaar komt, kan hier aan bijdragen.

 

Uitnodiging omgevingsvisie 22 mei

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet worden alle bestaande wetten en regels die er zijn voor het inrichten van onze leefomgeving gebundeld. Alle gemeenten in Nederland zijn zich aan het voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Een belangrijke stap daarin is het maken van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een toekomstvisie en gaat specifiek over de inrichting van de fysieke leefomgeving, het beschrijft de doelen en ambities van de gemeente voor de lange termijn - tot 2040. Een bijeenkomst met een werksessie hierover vindt plaats op:

Datum: maandag 22 mei 2023

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: MFA Oelbroeck, Sint Anthonis

Geïnteresseerden kunnen hier als afgevaardigde namens de dorpsraad aan deelnemen.

 

Bijeenkomst Platform zorg en welzijn 31 mei

Op 31 mei vindt er een bijeenkomst plaats van Platform zorg en welzijn. Tijdens deze bijeenkomst wil het platform graag de contacten tussen de ruim 40 bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en wonen verder aanhalen en versterken. Zeker gezien alle huidige ontwikkelingen, maar zeer zeker ook in de naaste toekomst, op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Als iemand hier aan deel wil nemen kan dit via de dorpsraad.

 

Laadpaal Vortum-Mullem

De dorpsraad is bezig met het plaatsen van een laadpaal op het  dorpsplein. Het plaatsen gaat gebeuren op basis van aanvraag (er liggen al 11 verzoeken van andere dorpen!). Daarna is Vortum-Mullem aan de beurt.

 

Uitkijkpost Maasheggen

Peter heeft hierover contact gehad met Erik Lamers (Schutskooi). De locatie Schutskooi is door Staatsbosbeheer aangemerkt om een ‘natuurpoort’ (lees parkeerplaats) te maken en wil hier dan ook een uitkijkpost bij plaatsen.

 

Koningsdag 2023

Het organiserend comité van Koningsdag is tevreden over het verloop. De hele dag van ochtend voor de kinderen, middag fietstocht tot avond loterij is goed bezocht geweest. Er wordt nog nagedacht om de ‘ouderen’ nog meer bij de dag te betrekken. Ook financieel is de dag positief afgesloten.

 

Straatnaamgeving

De dorpsraad wil graag zelf betrokken blijven als er een nieuwe straatnaam moet komen. Peter koppelt dit terug naar de gemeente.

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Ronny vraagt of er een kalender van alle activiteiten is. De vereniging die iets organiseert is zelf verantwoordelijk voor vermelding op de kalender. Is het mogelijk om een op een pagina een jaarkalender te zetten voor een compleet overzicht? Peter pakt dit op met webmaster Geert

 

Wilhelmien is aanwezig geweest bij een AED bijeenkomst in Sambeek. Ze vraagt wie in Vortum-Mullem de AED beheert. Ligi Hermans is nu het aanspreekpunt m.b.t. de AED. Verder is de vraag of 1 centrale AED bij Knillus voldoende is. Wilhelmien pakt dit met Ligi op en komt hier op terug bij de dorpsraad.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: